Hur mycket är sunt för mig/oss att låna?

Tips

Visste du att kostnad för lagfart och pantbrev är två viktiga utgifter att ta hänsyn till vid köp av en fastighet?


Bolånetips - gör en budget inför ditt bolånAtt göra en budget inför ett bolån kan ge en god uppfattning om hur mycket pengar som blir kvar varje månad att betala ränta med. Vårt budgetverktyg finns med som en del i den bolånekalkyl du kostnadsfritt kan göra på hemsidan. Ett exempel på hur det kan se ut:

Budgetexempel

Använd verktyget Bolånekalkyl för att beräkna det största sunda bolån du/ni kan ta utan att ta onödiga risker i fyra steg: