Hur mycket är sunt för mig/oss att låna?

Tips

Visste du att det normalt skiljer väldigt mycket i pris mellan en hemförsäkring för en bostadsrätt jämfört men en hemförsäkring för en villa?


Bolånetips - Bolånetaket, vad är det?Den 1 oktober 2010 införde Finansinspektionen (FI) en begränsning av belåningsgraden på bostäder, ett så kallat bolånetak. Regleringen gäller vid lämnande av nya lån med bostaden som pant och begränsar den samlade utlåningen till 85 procent av bostadens marknadsvärde. [källa: finansinspektionens hemsida]

Bolånetaket

I praktiken innebär begränsningen att du maximalt får ta ett bolån på 85% då du köper en bostad, resterande belopp (lägst 15%) måste betalas med kontanta medel.

Blancolån

Några banker erbjuder så kallade blancolån som en möjlighet att kunna låna pengar utöver de maximala 85%, och därmed "gå runt" bolånetaket. Detta är något vi starkt avråder från då dessa lån inte bara är avsevärt dyrare än normala bolån, utan dessutom också innebär att köparen försätter sig i en klart mer riskabel situation.